День

#

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Пн

1

родная лит.

51

история

13

ИЗО

21

математика

14

физ-ра

 с

2

рус. яз.

51

математика

3

родная лит.

21

география

2

математика

16

3

математика

51

физ-ра

 с

литература

8

рус. яз.

5

рус. яз.

19

4

физ-ра

51

родная лит.

36

рус. яз.

8

родной  яз.

21

литература

19

5

 

 

рус. яз.

5

физ-ра

 с

родная лит.

21

история

13

6

 

 

 

 

однкнр

13

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт

1

музыка

30

рус. яз.

5

физ-ра

 с

физ-ра

 с

математика

16

2

математика

51

математика

3

биология

 4

история

13

рус. яз.

19

3

рус. яз.

51

литература

5

рус. яз.

8

однкнр

13

рус. яз.

19

4

литература

51

физ-ра

 с

рус. яз.

8

математика

14

география

2

5

 

 

биология

 4

математика

15

литература

5

англ.яз.

7

6

 

 

технология

17

история

13

англ.яз.

44

технология

14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср

1

родная лит.

51

рус. яз.

5

музыка

30

история

13

родной  яз.

20

2

рус. яз.

51

англ.яз.

23/7

англ.яз.

44

рус. яз.

5

физ-ра

 с

3

родной  яз.

51

музыка

30

родной яз.

21

технология

17

родная лит.

20

4

литература

51

литература

5

родная лит.

21

англ.яз.

44

музыка

30

5

окруж. мир

51

однкнр

13

технология

17

музыка

30

англ.яз.

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

общество

13

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт

1

физ-ра

51

технология

17

математика

15

ИЗО

21

математика

16

2

математика

51

рус. яз.

5

литература

8

математика

14

биология

 2

3

окруж. мир

51

англ.яз.

23/7

англ.яз.

44

литература

5

география

2

4

англ.яз.

44

математика

3

география

2

осет. яз.

21

родная лит.

20

5

технология

51

родной яз.

36

 

 

родной яз.

5

ИЗО

21

6

 

 

 

 

 

 

литература

5

литература

19

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт

1

литература

51

физ-ра

 

математика

15

рус. яз.

5

рус. яз.

19

2

математика

51

география

2

физ-ра

технология

17

математика

16

3

рус. яз.

51

математика

3

история

13

математика

14

англ.яз.

7

4

физ-ра

51

рус. яз.

5

рус. яз.

8

биология

 

литература

19

5

 

 

литература

5

родной яз.

21

физ-ра

 

технология

14

6

 

 

ИЗО

21

технология

17

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сб

1

рус. яз.

51

англ.яз.

23/7

англ.яз.

44

физ-ра

 

история

12

2

ИЗО

51

история

12

литература

8

родная лит.

21

рус. яз.

19

3

ОРКСЭ

51

родной яз.

36

рус. яз.

8

математика

14

рус. яз.

19

4

англ.яз.

44

математика

3

математика

15

рус. яз.

5

физ-ра

с 

5

 

 

родная лит.

36

математика

15

англ.яз.

44

математика

16

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7